Pilot in Command (C208)

  • Full Time
  • Bangkok
  • Posted 10 months ago

นักบินที่ 1 (PIC C208)

ลักษณะงาน:

ให้บริการเที่ยวบินแบบพรีเมียม มาตรฐานสูง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดตามนโยบายของบริษัท
รับผิดชอบงานและหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO)
คุณสมบัติ:

มีประสบการณ์บินอย่างน้อย 1,000 ชั่วโมง
มีประสบการณ์บิน Single Engine Turboprop
มีประสบการณ์บิน ในฐานะ PIC C208 (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีใบอนุญาต ATPL ASEL ICAO/FAA หรือ EASA หรือ CAAT commercial (ที่ยังไม่ขาดอายุ)
มี Instrument rating (IR)
มี Type rating เครื่องบินแบบ C208 (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีการบินครั้งสุดท้ายกับเครื่องบินแบบ C208 ภายในระยะเวลา 12 เดือน (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ICAO English Language Proficiency level 4 หรือมากกว่า
มีใบสำคัญแพทย์ชั้น 1 (Medical Class 1)
หากมีประสบการณ์ในเครื่องบิน C208 Amphibious (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

ข้อเสนอจากเรา:

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจการบินของเราซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมกับเพื่อนร่วมงานที่มีแรงบันดาลใจ และร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลก (ทั้งไทยและต่างประเทศ)
เส้นทางอาชีพในบริษัทของเรา
ค่าตอบแทนที่ดี
ผู้สมัครที่ตรงตามคุณสมบัติข้างต้น จะได้รับการติดต่อกลับจากเรา ขอบคุณผู้สมัครทุกท่านที่ให้ความสนใจ

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 128 MB.

Job Location